Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 24. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HT2. bar. bar. bar. bar. bar. bar. bar. bar. bar.
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Goldová Jana - .. .. - - - - - -
Kučerová Iveta .. .. - - - - - - -
Nováková Šárka .. - .. - HNĚ HNĚ HNĚ HNĚ HNĚ
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Boháčová Věra
0 výměna << MAT HT4. B1 z 1. hod
1 přesun << MAT KG4. C4 z 3. hod
1 výměna >> MAT HT4. na 0. hod
3 přesun >> MAT KG4. na 1. hod
Bolechová Alice
0 přesun << PAV GS1. F2 z 16.1. 7. hod
2 odpadá VYZ HT2.
6 přesun >> PAV KG2. (GS) na 23.1. 5. hod
Čacká Drahomíra
2 navíc BIE KČ1B E4 do úvazku
Dygrínová Marcela
1 přesun << MAT K2. E3 z 5. hod
1 odpadá PIK HT2. (S2)
3 navíc Akce KČ1B D5 za odpadlou
3 odpadá PIK KČ1B (S1) zrušeno
4 navíc Akce KČ1B D5 za odpadlou
5 přesun >> MAT K2. na 1. hod
Hampl Michal
4 odpadá MAT HT2.
Hnětynková Vlasta
4 spojeno (NVK škol) PRA HT3. (P2) mim
5 spojeno (NVK škol) PRA HT3. (P2) mim
6 spojeno (NVK škol) PRA HT3. (P2) mim
7 spojeno (NVK škol) PRA HT3. (P2) mim
8 spojeno (NVK škol) PRA HT3. (P2) mim
Hradecká Radka
0 přesun >> VLP H2.B na 22.1. 7. hod
Kopřivová Šárka
2 přesun >> CJL KG4. na 3. hod
3 přesun << CJL KG4. C4 z 2. hod
6 změna Akce KS1. D5
Kraslová Marcela
0 změna PAK KG2. D1
1 změna PAK OC2. D2
4 změna PAK K2. D2
5 změna NJZ HT2. (NJZ2)+ D2
Kučerová Jana
0 přesun >> OBN KG4. na 2. hod
1 změna AJO KČ2A (AJOČ) E5 přespočetná hod.
2 přesun << OBN KG4. C4 z 0. hod
3 změna AJP KG2. (AJP1) C5 přespočetná hod.
Kyptová Jitka
1 přesun << OBN KČ1B E4 z 4. hod
4 přesun >> OBN KČ1B na 1. hod
5 odpadá NJZ HT2. (NJZ1)
6 odpadá OBN HT2.
Maškarincová Hana
3 změna AJP HT2. (AJP1)+
Matušů Helena
2 změna AJP HT1. (AJP2) D2 do úvazku
Miltová Lucie
3 změna AJP HT2. (AJP2)+
Neumannová Jitka
1 odpadá AJO KČ2A (AJOČ) změna hodiny
2 odpadá AJP HT1. (AJP2) změna hodiny
3 odpadá AJP KG2. (AJP1) změna hodiny
5 odpadá AJP KČ1B (AJP2) zrušeno
Vochomůrková Barbora
5 změna Akce KS1. D5
Šámalová Veronika
0 navíc AJP KČ1B (AJP2) E5 přespočetná hod.
Šimková Lenka
2 navíc ODB KČ2A E1 za odpadlou
Trojáková Ludmila
0 výměna >> EKO HT4. na 1. hod
1 výměna << EKO HT4. B1 z 0. hod
1 přesun >> IKT KG4. na 20.1. 1. hod
3 odpadá IKT KČ1B (S2) zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
GS1.
0 PAV F2 přesun << BOL z 16.1. 7. hod
H2.B
0 VLP přesun >> na 22.1. 7. hod
HT1.
0 PŘP odpadá (NVK)
2 AJP AJP2 D2 změna MŠŮ (NEU)
HT2.
5 NJZ NJZ2 D2 změna KRA
0. - 8. les.barmanský kurz
HT3.
4 PRA P2 mim spojí HNĚ (NVK)
5 PRA P2 mim spojí HNĚ (NVK)
6 PRA P2 mim spojí HNĚ (NVK)
7 PRA P2 mim spojí HNĚ (NVK)
8 PRA P2 mim spojí HNĚ (NVK)
HT4.
0 MAT B1 výměna << BOH z 1. hod
0 EKO výměna >> na 24.1. 1. hod
1 EKO B1 výměna << TRO z 0. hod
1 MAT výměna >> na 24.1. 0. hod
K2.
1 MAT E3 přesun << DYG z 5. hod
1 NJZ odpadá (GOL)
4 PAK D2 změna KRA
5 MAT přesun >> na 24.1. 1. hod
KČ1B
0 AJP AJP2 E5 navíc ŠÁM
1 OBN E4 přesun << KYP z 4. hod
1 VYR odpadá (KUČ)
2 BIE E4 navíc ČAC
2 CJL odpadá (GOL)
3 Akce D5 navíc DYG
3 IKT S2 odpadá (TRO)
3 PIK S1 odpadá (DYG)
4 Akce D5 navíc DYG
4 OBN přesun >> na 24.1. 1. hod
5 AJP AJP2 odpadá (NEU)
KČ2A
1 AJO AJOČ E5 změna KČE (NEU)
2 ODB E1 navíc SIM
2 VYR odpadá (NVK)
KG2.
0 PAK D1 změna KRA
3 AJP AJP1 C5 změna KČE (NEU)
5 NJZ GS D2 změna KRA
6 PAV GS přesun >> na 23.1. 5. hod
KG4.
0 OBN přesun >> na 24.1. 2. hod
1 MAT C4 přesun << BOH z 3. hod
1 IKT přesun >> na 20.1. 1. hod
2 OBN C4 přesun << KČE z 0. hod
2 CJL přesun >> na 24.1. 3. hod
3 CJL C4 přesun << KPR z 2. hod
3 MAT přesun >> na 24.1. 1. hod
KS1.
5 Akce D5 změna VOC
6 Akce D5 změna KPR
OC2.
0 TEC C odpadá (KUČ)
1 PAK D2 změna KRA
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Drogy - přednáška na D5 - KČ1.B, KS1.